noradahm.no

Nora Astrup Dahm

Om meg

Jeg er gestaltterapeut MNGF, det vil si at jeg er medlem i Norsk Gestaltterapeutforening, og er forpliktet til å følge deres etiske retningslinjer og krav til faglig oppdatering.

Mange av oss kan ha en opplevelse av at det kun er visse sider ved oss selv som er akseptable. Kanskje skyver vi bort følelser vi ikke ”burde” føle, tanker vi ikke ”burde” tenke, og våre egne behov forsvinner i bakgrunnen. Dette kan føre til uro, nedstemthet, meningsløshet, en følelse av å ”være feil”. Som terapeut er jeg opptatt av å skape et rom der det er trygt å uttrykke egne behov, følelser, tanker og drømmer – der det er plass til å utforske det vanskelige eller ukjente, og der du blir sett og hørt i et likeverdig møte. Dette gjøres hovedsakelig gjennom samtale, men kan også suppleres med ulike metoder som tegning, arbeid med kropp eller andre kreative uttrykksmåter.

Enten du har behov for støtte i en krevende livssituasjon eller har et ønske om utvikle deg, er du velkommen til samtale hos meg. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Om meg

Min bakgrunn

Veilederutdanning ved NGI (Norsk Gestaltinstitutt) (2020-21)

Flyttet praksis til Senter for Relasjon og Endring, Nobelsgate 16A (2021)

Utdannelse i Developmental Somatic Psychotherapy med Ruella Frank (2019-2021)

Redaktør for fagmagasinet Gestalt (2018 – 2020)

Etterutdannelse i Berlin ”Relational Living Body Psychotherapy” (2017-2018)

Startet praksis i terapeutfellesskapet BA21 Psykoterapi og veiledning (2016-21)

Etterutdanning i gestaltterapi NGI (2015-17)

Startet HEL Samtaleterapi på Bekkestua i Bærum (2012-16)

Grunnutdanning i gestaltterapi NGI (2011-14)

Coachutdanning NGI (Norsk Gestaltinstitutt) (2009-11)

Grunnutdanning i klassisk yoga, medisinsk yoga og barneyoga (2008-09)

Lærer ved Steinerskolen i Bærum (2005-08)

Bachelor i Steinerpedagogikk (2002-05)

Pedagogisk forskningsmetode UiO (2001)

Bodde i hinduistisk tempel, startet opp og jobbet på vegetarrestauranten Krishnas Cuisine (1992-98)