noradahm.no

Gestaltterapi

Hva er gestaltterapi?

 • Gestaltterapi er en form for psykoterapi der terapeuten er opptatt av hele mennesket; tanker, kropp og følelser. I gestaltterapi er relasjonen mellom klient og terapeut en viktig del av prosessen mot en bevisstgjøring av egne reaksjoner og handlinger.
 • Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, i kriser og i egenutvikling, og kan være et godt alternativ til psykolog.
 • Grunnleggende ideer innenfor gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. 
 • Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

            Les gjerne mer om gestaltterapi på Norsk Gestaltterapeutforenings nettsider.

Gestaltterapi kan passe for deg som:

 • Trenger noen å snakke med for å sortere tanker og følelser

 • Er plaget av nedstemthet eller uro

 • Sliter med ensomhet, sorg eller skam

 • Står i en livskrise

 • Har en følelse av å stå fast i livet ditt

 • Ønsker å bli tydeligere på egne grenser og behov

 • Ønsker å utvikle dine styrker og ressurser, og bli mer av deg selv

 • Er ved et veiskille i livet, eller i en vanskelig valgsituasjon